Leaderboard

Name Team Total miles Avg pace
1 Ryan Riggle Team RWB Wheeling 104.7 16'44"
2 Elton Toussand III 100 14'18"
3 michael white Team RWB Chicago 66.2 12'40"