Leaderboard

Name Team Total miles Avg pace
1 Elton Toussand III 100 14'18"
2 michael white Team RWB Chicago 60.2 12'41"
3 Ryan Riggle Team RWB Wheeling 59.9 12'04"